b r y d   i s o l a t i o n e n

- fjernundervisning for borgere med psykiske lidelser


Om projektet

Forside

Dagbog 

Baggrund 

Filmen om Bryd isolationen

Vidensdeling

Materialesamling

Digital selvbetjening

NemID

e-boks

Vejledning til www.hjoerring.dk

Taste-vejledninger 

Googles online kalender

Links til anden IT-viden

Specielt for elever

IT-brugervejledere

For IT-brugervejledere

Sind-fjernundervisere

Login til fjernundervisningsforum


Kontakt

Specialskolen for Voksne, Vendsyssel,
Elsagervej 25, 9800 Hjørring
Projektleder Gert Melchiorsen
på tlf. 72 33 59 00
gert.deth.melchiorsen snabela hjoerring.dk

KOMMUNIKATION: borgere med psykiske lidelser mister ofte forbindelsen til deres omgivelser, familien eller vennerne. De kan have svært ved at være sammen med og kommunikere med andre mennesker.  Fjernundervisnings-projektet Bryd isolationen bringer eleverne ind i fællesskaber, hvor eleverne frit kan kommunikere på kryds og tværs. 

Midlerne er bl.a. kontakt via e-mail, chat ("Messenger") og konferencer ude i cyberspace med Skolekom og produktion af hjemmesider. - Det giver nemlig tid til at tænkt over egen kommunikation og kan medvirke til at genskabe kontakten til familie og venner.


Aktuelt

Digital tilgængelighed
[30.11.13] Hvordan kommer du i kontakt med det offentlige på nettet?
Efter udgangen af 2014 er det planen, at alle danskere skal kunne modtage post fra det offentlige i deres egen "postkasse" online - "e-Boks".
En gruppe oversete borgere:
Der er en overset gruppe borgere, som vil have meget svært ved den digitale tilgængelighed, på grund af deres funktionsnedsættelser.
Se et videoklip om disse borgere ved at klikke på "Digital selvbetjening" i menuen til venstre.
Hjælp til selvhjælp
[05.09.11] Måske kan du finde løsningen på et eller flere af de problemer du har med din computer og Internettet under afsnittet "Hjælp til selvhjælp".
Her er samlet en stor del af de vejledninger og brugsanvisninger der er produceret til Bryd isolationen siden starten i 2001.
Der er langtfra løsning til alle problemer, men måske er du heldig og får løst dit problem.
Fandt du ikke løsningen på problemet, kan du prøve at søge på f.eks. Google. Der findes eksempelvis forskellige "fora" (forum i flertal), hvor andre med computer eller Internetproblemer skriver.
Klik på "Hjælp til selvhjælp" i menuen til venstre.
Facebook og dit privatliv
[17.06.09] Facebook er en meget god måde at holde kontakt med vennerne og familien på. Men du skal overveje meget grundigt, hvad du skriver om dig selv og hvilke billeder du lægger ud på Facebook.
Alle kan sikkert læse med, selv om du forsøger at begrænse det. Du kan ikke lukke helt af for uvedkommende i Facebook. Indhold på Facebook kan ikke fjernes helt igen!
Hvad tænker du om at opdage dig selv på et billede fra en fest du har været til for nylig eller for længe siden?
Andre vise billeder med dig på, på Facebook, og det er ikke ulovligt.
Læs her om den bedste beskyttelse på Facebook
Vidensdeling i Bryd isolationen
[05.12.08]I Find undervisningsmateriale om de aktiviteter vi bruger i Bryd isolationen her på hjemmesiden. Hvis du skal bruge lidt vejledning i at bruge Zyb-kalender, Skolekom, Word, Picasa eller andre programmer, kan du sikkert finde det på linket neden for. Materialet må hentes og bruges, hvis man angiver hvorfra det kommer.
Klik her, for at læse mere (Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Kognitive hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser
[03.12.08]I Danmark er hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser ikke almindelige i brug. Hjælpemidlerne findes ikke i de kommunale hjælpemiddelcentraler, ergoterapeuterne er ikke uddannet til at vejlede i brug af dem og psykiatrien lægger ikke op til at udlevere dem efter indlæggelse.
Derfor er der startet et initiativ til at få udbredt kendskabet til de mange hjælpemidler, der eksempelvis bruges i Sverige., her i Danmark. En projektgruppe bestående af konsulent Ole Wriedt, Hjælpemiddelinstituttet, kredsformand Jens Ibsen, SIND og projektleder Gert Deth Melchiorsen står for oplysningskampagnen i Danmark.
Klik her, for at læse mere (Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Brugerundersøgelse i Bryd isolationen
[14.11.08]Nu er evalueringen af Bryd isolationen afsluttet. Vi takker hermed alle, der har givet deres mening til kende i undersøgelsen.
Brug for hjælp til at huske dine aftaler?
[04.03.08]Der har i et stykke tid været gratis online-kalendere til rådighed på Internettet. En af dem hedder "Zyb". Den kan "synkronisere" med din mobiltelefon, så du altid har den nyeste version af din online-kalender i telefonen. Du kan også lave backup af hele indholdet i din mobiltelefon. Eller dele online-kalender med venner og familie.  Med linket herefter, kan du  læse lidt mere om Zyb til din mobiltelefon. Klik her
Om Bryd isolationen på hjemmesiden for psykiatrien i Region Nord
[04.03.08]Se mere om Bryd isolationen og om hjælpemidler til "psykiske funktionsnedsættelser" på psykiatriens hjemmeside i Region Nord.
(Åbner i nyt vindue. Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Psykiatrien i Region Nordjylland - PSYK-INFO.
Kommende evaluering af
Bryd isolationen

[04.01.08]1. januar 2009 skal Bryd isolationen være på plads i en helt ny form. Indtil da skal der gøres et stort stykke arbejde med at evaluere deltagernes udbytte af Bryd isolationen. Inden skolernes sommerferie får alle deltagere i Bryd isolationen mulighed for at deltage i forskellige undersøgelser af udbyttet af aktiviteterne. Evalueringen gennemføres efter samme model som den, der blev færdiggjort i oktober måned 2003.
"Jamen, skal man bruge hjælpemidler, hvis man er psykisk syg?...."
[13.11.07]Fælles nordisk projekt om hjælpemidler til "psykiske funktionsnedsættelser", "Leva Lättare" - eller: "Lev lettere" på dansk.
Klik her og se mere om Leva Lättare - Lev lettere.
(Åbner i nyt vindue. Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Psykisk syge har også et handicap. De har også brug for hjælpemidler. Det er bare ikke til at støtte det dårlige ben, men til at støtte i det daglige. Det kan være problemer med hukommelse, koncentration, orienteringssans og meget andet.
Er du i den situation, kan du have seriøst behov for et eller flere hjælpemidler.
Men, enten findes de ikke, eller også kender sagsbehandlerne dem ikke.
Se her hvorfor man skal have adgang til hjælpemidler, hvis man er psykisk syg.
Uddannelsesdag for IT-brugervejledere
[23.08.07]Den 13. september samles alle Bryd isolationens IT-brugervejledere til den årlige uddannelsesdag. På uddannelsesdagen undervises der eksempelvis i brug af programmer, computere, scannere og digitalkameraer. Der samles op på IT-brugervejledernes behov for efter- og videreuddannelse og der undervises i nye programmer og aktiviteter.
Kommunalreformen og Bryd isolationen
[10.01.07]Efter 1. januar 2007 er amterne væk. Tilsyneladende er intet som før, men som borgere med psykiske lidelser kan du stadig finde Bryd isolationen og være med i aktiviteterne. Specialskolen for Voksne, Vendsyssel hører for fremtiden under Hjørring Kommune. Bryd isolationen fortsætter som hidtil.
Læs mere her.
Undervisningsmateriale til alle
[15.03.06]Husk du gratis kan hente undervisningsmateriale til mange af funktionerne i Office-programmerne på Bryd isolationens hjemmeside.
Se her om der er materiale til netop din opgave.
E-mailadresser
[30.09.05]Hvorfor kan man ikke længere oprette en e-mail med et klik på Bryd isolationens hjemmeside?
Læs mere her om hvorfor.
"Ny" hjemmesideadresse
[29.11.04]Først var det www.brydisolationen.dk, så blev det www.brydisolationen.nja.dk, da vi blev flyttet over på amtets server. Nu kan vores hjemmeside igen nås på www.brydisolationen.dk.
Mini-PC-kørekort
[21.05.05]Modul 6 - "Regneark i Works" er nu færdigt. Kontakt Gert Melchiorsen og få tilsendt en CD med opgaven på, hvis du ikke har adgang til Bryd isolationens opgaver.
Læs mere om Mini-PC-kørekortet her
"Hvad har edb gjort for mig og min sygdom"
[11.11.03]Læs en meget spændende beretning om Torben og hans store udbytte af arbejde med IT, Internet og mail. 
Klik her og læs Torbens fangende beretning
Evalueringsrapporten er udkommet
[23.10.03] Nu er evalueringsrapporten for projekt Bryd isolationen klar. Det er meget spændende læsning med megen ros til projektet og alle deltagerne.
Kontakt projektleder Gert Deth Melchiorsen, hvis du vil læse rapporten.
Eller klik på dette link: Evalueringsrapporten
Og dette link for at se forsiden til rapporten: Forsiden til evalueringsrapporten
Bryd isolationen "Månedens DDN-projekt"
Projektet har oplevet den store anerkendelse, i oktober måned, at blive "Månedens Det Digitale Nordjylland-projekt".
Klik her og se pressemeddelelsen 
Hent vores pjece om projektet
[15.01.02] For at se pdf-filen (86KB) på skal du have Acrobat Reader på din computer.
 
 

Bag  om...

Bryd Isolationen har to primære formål:

At give borgere med psykiske lidelser mulighed for at deltage i informations-samfundet på samme måde som alle andre borgere.

At skabe forudsætninger for og udvikle et fjernundervisningsmiljø for borgere med sindslidelser i Region Nordjylland.