b r y d   i s o l a t i o n e n

- IT-læring for psykisk sårbare

Om projektet

Forside

Baggrund 

Filmen om Bryd isolationen

Vidensdeling

Materialesamling

Digital selvbetjening

e-boks


IT-brugervejledere

For IT-brugervejledere


Kontakt

Center for Kompetenceudvikling og Undervisning, Vendsyssel,
Elsagervej 25, 9800 Hjørring
Projektleder Gert Melchiorsen
på tlf. 72 33 59 00

KOMMUNIKATION: borgere med psykiske lidelser mister ofte forbindelsen til deres omgivelser, familien eller vennerne. De kan have svært ved at være sammen med og kommunikere med andre mennesker.  Fjernundervisnings-projektet Bryd isolationen bringer eleverne ind i fællesskaber, hvor eleverne frit kan kommunikere på kryds og tværs. 

Midlerne er bl.a. kontakt via e-mail, sociale medier (Facebook), chat ("Messenger") og konferencer ude i cyberspace og produktion af hjemmesider. - Det giver tid til at tænkt over egen kommunikation og kan medvirke til at genskabe kontakten til familie og venner.


Aktuelt

Digital tilgængelighed
[30.11.13] Hvordan kommer du i kontakt med det offentlige på nettet?
Efter udgangen af 2014 er det planen, at alle danskere skal kunne modtage post fra det offentlige i deres egen "postkasse" online - "e-Boks".
En gruppe oversete borgere:
Der er en overset gruppe borgere, som vil have meget svært ved den digitale tilgængelighed, på grund af deres funktionsnedsættelser.
Se et videoklip om disse borgere ved at klikke på "Digital selvbetjening" i menuen til venstre.
Hjælp til selvhjælp
[05.09.11] Måske kan du finde løsningen på et eller flere af de problemer du har med din computer og Internettet under afsnittet "Hjælp til selvhjælp".
Her er samlet en stor del af de vejledninger og brugsanvisninger der er produceret til Bryd isolationen siden starten i 2001.
Der er langtfra løsning til alle problemer, men måske er du heldig og får løst dit problem.
Fandt du ikke løsningen på problemet, kan du prøve at søge på f.eks. Google. Der findes eksempelvis forskellige "fora" (forum i flertal), hvor andre med computer eller Internetproblemer skriver.
Klik på "Hjælp til selvhjælp" i menuen til venstre.
Facebook og dit privatliv
[17.06.09] Facebook er en meget god måde at holde kontakt med vennerne og familien på. Men du skal overveje meget grundigt, hvad du skriver om dig selv og hvilke billeder du lægger ud på Facebook.
Alle kan sikkert læse med, selv om du forsøger at begrænse det. Du kan ikke lukke helt af for uvedkommende i Facebook. Indhold på Facebook kan ikke fjernes helt igen!
Hvad tænker du om at opdage dig selv på et billede fra en fest du har været til for nylig eller for længe siden?
Andre vise billeder med dig på, på Facebook, og det er ikke ulovligt.
Læs her om den bedste beskyttelse på Facebook
Vidensdeling i Bryd isolationen
[05.12.08]I Find undervisningsmateriale om de aktiviteter vi bruger i Bryd isolationen her på hjemmesiden. Hvis du skal bruge lidt vejledning i at bruge Zyb-kalender, Skolekom, Word, Picasa eller andre programmer, kan du sikkert finde det på linket neden for. Materialet må hentes og bruges, hvis man angiver hvorfra det kommer.
Klik her, for at læse mere (Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Kognitive hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser
[03.12.08]I Danmark er hjælpemidler til borgere med psykiske lidelser ikke almindelige i brug. Hjælpemidlerne findes ikke i de kommunale hjælpemiddelcentraler, ergoterapeuterne er ikke uddannet til at vejlede i brug af dem og psykiatrien lægger ikke op til at udlevere dem efter indlæggelse.
Derfor er der startet et initiativ til at få udbredt kendskabet til de mange hjælpemidler, der eksempelvis bruges i Sverige., her i Danmark. En projektgruppe bestående af konsulent Ole Wriedt, Hjælpemiddelinstituttet, kredsformand Jens Ibsen, SIND og projektleder Gert Deth Melchiorsen står for oplysningskampagnen i Danmark.
Klik her, for at læse mere (Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Brugerundersøgelse i Bryd isolationen
[14.11.08]Nu er evalueringen af Bryd isolationen afsluttet. Vi takker hermed alle, der har givet deres mening til kende i undersøgelsen.
"Jamen, skal man bruge hjælpemidler, hvis man er psykisk syg?...."
[13.11.07]Fælles nordisk projekt om hjælpemidler til "psykiske funktionsnedsættelser", "Leva Lättare" - eller: "Lev lettere" på dansk.
Klik her og se mere om Leva Lättare - Lev lettere.
(Åbner i nyt vindue. Luk vinduet for at vende tilbage hertil.)
Psykisk syge har også et handicap. De har også brug for hjælpemidler. Det er bare ikke til at støtte det dårlige ben, men til at støtte i det daglige. Det kan være problemer med hukommelse, koncentration, orienteringssans og meget andet.
Er du i den situation, kan du have seriøst behov for et eller flere hjælpemidler.
Men, enten findes de ikke, eller også kender sagsbehandlerne dem ikke.
Se her hvorfor man skal have adgang til hjælpemidler, hvis man er psykisk syg.
Uddannelsesdag for IT-brugervejledere
[23.08.07]Den 13. september samles alle Bryd isolationens IT-brugervejledere til den årlige uddannelsesdag. På uddannelsesdagen undervises der eksempelvis i brug af programmer, computere, scannere og digitalkameraer. Der samles op på IT-brugervejledernes behov for efter- og videreuddannelse og der undervises i nye programmer og aktiviteter.
Undervisningsmateriale til alle
[15.03.06]Husk du gratis kan hente undervisningsmateriale til mange af funktionerne i Office-programmerne på Bryd isolationens hjemmeside.
Se her om der er materiale til netop din opgave.
E-mailadresser
[30.09.05]Hvorfor kan man ikke længere oprette en e-mail med et klik på Bryd isolationens hjemmeside?
Læs mere her om hvorfor.
Mini-PC-kørekort
[21.05.05]Modul 6 - "Regneark i Works" er nu færdigt. Kontakt Gert Melchiorsen og få tilsendt en CD med opgaven på, hvis du ikke har adgang til Bryd isolationens opgaver.
Læs mere om Mini-PC-kørekortet her
Evalueringsrapporten er udkommet
[23.10.03] Nu er evalueringsrapporten for projekt Bryd isolationen klar. Det er meget spændende læsning med megen ros til projektet og alle deltagerne.
Kontakt projektleder Gert Deth Melchiorsen, hvis du vil læse rapporten.
Eller klik på dette link: Evalueringsrapporten
Og dette link for at se forsiden til rapporten: Forsiden til evalueringsrapporten
Bryd isolationen "Månedens DDN-projekt"
Projektet har oplevet den store anerkendelse, i oktober måned, at blive "Månedens Det Digitale Nordjylland-projekt".
Klik her og se pressemeddelelsen 
 
 

Bag  om...

Bryd Isolationen har to primære formål:

At give psykisk sårbare mulighed for at deltage i informations-samfundet på samme måde som alle andre borgere.

At skabe forudsætninger for og udvikle et fjernundervisningsmiljø for psykisk sårbare i Region Nordjylland.